Vandaag geopend van 09:00 t/m 18:00

Voorwaarden Klantenkaart

1: Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en gebruiken van de Klantenkaart van Tuincentrum Kolbach. De houder van de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach heeft bij het invullen van het aanvraagformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden voor klantenkaarten.

2: Aanvragen.

Iedere klant van Tuincentrum Kolbach boven de 18 jaar kan de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach aanvragen in de winkel of via onze website. Pas na de volledige registratie van de klantenkaart via onze website of bij de Infobalie geeft deze recht op het opnemen van uw tegoeden. Per e-mail adres kan maar 1 klantenkaart worden aangevraagd. De klantenkaart is persoonsgebonden.

3: Mogelijkheden.

Met de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach spaart u 1% van uw bedrag van uw aankopen. Dit  spaar tegoed kunt op elke moment inzetten als korting op aankopen. Wanneer u uw tegoed of een deel daarvan in wil zetten als korting geeft dit aan bij onze caissières. Wanneer de klantenkaarthouder zijn of haar tegoed wil opnemen dient hij of zij de klantenkaart te overhandigen aan de caissière. Op een aantal producten is het niet mogelijk om tegoed te sparen en/of op in te leveren. Het gaat om de volgende producten; Cadeaubonnen, Gasflessen en statiegeld. Tegoeden kunnen achteraf niet worden bijgeschreven. Tegoeden op klantenkaart zijn inwisselbaar tegen contanten.

4: Eigendom van de klantenkaart.

De klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum Kolbach. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik.  Het gebruik van de klantenkaart is niet mogelijk in combinatie met leveringen op rekening.

Bij verlies en/of diefstal van uw klantenkaart moet u dit kenbaar maken aan Tuincentrum Kolbach. Tuincentrum Kolbach zet uw tegoeden op een nieuwe klantenkaart en blokkeert de verloren of gestolen klantenkaart.

Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Tuincentrum Kolbach.

5: Wijziging en beëindiging.

Tuincentrum Kolbach behoudt zicht het recht voor om de aan Tuincentrum Kolbach klantenkaart te wijzigingen en/of in te trekken. Tuincentrum Kolbach behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma te wijzigen of in het geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in de winkel van Tuincentrum Kolbach en op onze website.

Tevens behouden wij het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of fraude met klantenkaart. Het gespaarde saldo komt daarmee automatisch te vervallen.

6: Privacy en persoonlijke gegevens.

De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens in de winkel of op onze website en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand van Tuincentrum Kolbach en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum Kolbach kan de gegevens gebruiken voor het informeren van de klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analyse mogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum Kolbach nooit aan derden verstrekt, Tenzij Tuincentrum Kolbach daartoe wettelijk verplicht wordt. Wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de klantenkaarthouder gegevens kunnen worden gewijzigd op onze website of in het tuincentrum. Als u heeft aangegeven geen mailingen te willen ontvangen dan zult u deze ook niet ontvangen. Uitgezonderd algemene meldingen, deze worden naar iedereen verzonden.

7: Slotbepaling.

Tuincentrum Kolbach behoudt zich het recht om wijzigingen in de voorwaarden voor klantenkaarthouders aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden van Tuincentrum Kolbach zijn in te zien op onze website of u kunt deze schriftelijk aanvragen. Door het registreren van de klantenkaart gaat u akkoord met deze voorwaarden en eventuele wijzigingen in deze voorwaarden.

     

Voorwaarden Klantenkaart

1: Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en gebruiken van de Klantenkaart van Tuincentrum Kolbach. De houder van de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach heeft bij het invullen van het aanvraagformulier kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden voor klantenkaarten.

2: Aanvragen.

Iedere klant van Tuincentrum Kolbach boven de 18 jaar kan de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach aanvragen in de winkel of via onze website. Pas na de volledige registratie van de klantenkaart via onze website of bij de Infobalie geeft deze recht op het opnemen van uw tegoeden. Per e-mail adres kan maar 1 klantenkaart worden aangevraagd. De klantenkaart is persoonsgebonden.

3: Mogelijkheden.

Met de klantenkaart van Tuincentrum Kolbach spaart u 1% van uw bedrag van uw aankopen. Dit  spaar tegoed kunt op elke moment inzetten als korting op aankopen. Wanneer u uw tegoed of een deel daarvan in wil zetten als korting geeft dit aan bij onze caissières. Wanneer de klantenkaarthouder zijn of haar tegoed wil opnemen dient hij of zij de klantenkaart te overhandigen aan de caissière. Op een aantal producten is het niet mogelijk om tegoed te sparen en/of op in te leveren. Het gaat om de volgende producten; Cadeaubonnen, Gasflessen en statiegeld. Tegoeden kunnen achteraf niet worden bijgeschreven. Tegoeden op klantenkaart zijn inwisselbaar tegen contanten.

4: Eigendom van de klantenkaart.

De klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum Kolbach. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik.  Het gebruik van de klantenkaart is niet mogelijk in combinatie met leveringen op rekening.

Bij verlies en/of diefstal van uw klantenkaart moet u dit kenbaar maken aan Tuincentrum Kolbach. Tuincentrum Kolbach zet uw tegoeden op een nieuwe klantenkaart en blokkeert de verloren of gestolen klantenkaart.

Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij Tuincentrum Kolbach.

5: Wijziging en beëindiging.

Tuincentrum Kolbach behoudt zicht het recht voor om de aan Tuincentrum Kolbach klantenkaart te wijzigingen en/of in te trekken. Tuincentrum Kolbach behoudt zich tevens het recht voor het spaarprogramma te wijzigen of in het geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in de winkel van Tuincentrum Kolbach en op onze website.

Tevens behouden wij het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of fraude met klantenkaart. Het gespaarde saldo komt daarmee automatisch te vervallen.

6: Privacy en persoonlijke gegevens.

De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens in de winkel of op onze website en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand van Tuincentrum Kolbach en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum Kolbach kan de gegevens gebruiken voor het informeren van de klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analyse mogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum Kolbach nooit aan derden verstrekt, Tenzij Tuincentrum Kolbach daartoe wettelijk verplicht wordt. Wijzigingen van de persoonlijke gegevens van de klantenkaarthouder gegevens kunnen worden gewijzigd op onze website of in het tuincentrum. Als u heeft aangegeven geen mailingen te willen ontvangen dan zult u deze ook niet ontvangen. Uitgezonderd algemene meldingen, deze worden naar iedereen verzonden.

7: Slotbepaling.

Tuincentrum Kolbach behoudt zich het recht om wijzigingen in de voorwaarden voor klantenkaarthouders aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden van Tuincentrum Kolbach zijn in te zien op onze website of u kunt deze schriftelijk aanvragen. Door het registreren van de klantenkaart gaat u akkoord met deze voorwaarden en eventuele wijzigingen in deze voorwaarden.